torsdag 10 oktober 2013

Petter Berg i Bondebacka

Min tanke var att skriva om Bondebacka i Motala. Det är ett vackert natur - och friluftsområde som under åren härbärgerat bl a klosterarrenden, militieboställen (gårdar som försörjde militärer), rundradiostation, radiomaster och hembygdsgård. Det visade sig vara en alltför omfattande uppgift att beskriva områdets utveckling sen det första gången nämns i Vadstena klosters jordeböcker från 1500-talet och fram till idag. Jag valde då att koncentrera mig på ett levnadsöde som fångade mig.

 
För att ta del av hela berättelsen klicka på följande länk: Petter Berg i Bondebacka